Psoriasisföreningen konkurshotad!

Psoriasisföreningen i Stockholms län, landets största vårdgivare för psoriasis, har en ekonomisk situation som akut blivit ohållbar. Omedelbara åtgärder krävs för att verksamheten ska kunna räddas. Vi driver fem öppna vårdmottagningar i Stockholms län. Vår största patientgrupp har psoriasis, upp till ca 20% av våra patienter har atopiskt eksem, och i övrigt tar vi emot ca 40 andra kroniska diagnoser.

Några bestående förutsättningar för fortsatt verksamhet kan inte heller förutses inom ramen för nuvarande utformning av Vårdval Hud, särskilt uppdrag. Skälet är främst att det inte ekonomiskt möjliggör för oss att uppfylla Socialstyrelsens (SOS) nationella riktlinjer för god psoriasisvård.

Psoriasisföreningen i Stockholms län likvida situation kräver, enligt vår auktoriserade revisor, kort tidsplanering för avveckling och konkurs av verksamheten.

Om inte Region Stockholm och dess hälso- och sjukvårdsnämnd mycket skyndsamt kan hjälpa oss ut ur den akuta situationen, har vår styrelse den 18 februari i år enhälligt fattat principbeslut om att inleda en konkursansökan och snarast avveckla vår vårdverksamhet.

Dock undrar vi hur man då ska kunna erbjuda vård för alla våra 6 050 patienter som totalt genererar 90 000 vårdtillfällen under ett år?

Ordförande Lars Ettarp 070-859 21 12

Verksamhetschef Annelie Edrén 070-790 42 06

Bilaga 1. press

Atopikerna