Regeringens inskränkningar är alarmerande

7 maj

Den senaste tidens inskränkningar inom stödet till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga är alarmerande. Inte minst familjer med små barn drabbas mycket hårt, skriver Lars Ohly och Emma Henriksson (KD) i Expressen idag. I debattartikeln kräver undertecknarna en snabb lagändring av LSS, så att åtstramningarna stoppas.

Andelen beviljade ansökningar av personlig assistans sjunker och tidigare beviljade ansökningar dras in. Försäkringskassan motiverar åtstramningarna med att de följer rättspraxis. Det är framför allt två domar i Högsta Förvaltningsdomstolen man hänvisar till, domar som ger en snävare bedömning av vad som anses vara grundläggande behov än vad som var det ursprungliga syftet med LSS. Det leder, enligt artikelförfattarna till att lagens intention inte längre upprätthålls och att det nu krävs en lagändring som återupprättar LSS.

Läs artikeln i sin helhet här.