Rekommendationer och riktlinjer för covid-19 kvarstår

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har avvecklat restriktionerna i samhället den 29 september. Detta påverkar inte Region Stockholms rekommendationer och riktlinjer för vård och omsorg.

Vård och omsorg utgör särskilt känsliga miljöer och vårdgivare bör fortsatt vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Smittspårning, source control, anpassning av vårdens lokaler samt besöksrestriktioner är exempel på åtgärder som kvarstår tills vidare.

Källa: Vårdgivarguiden