Remisskrav till hudläkare från årsskiftet

Remisskravet omfattar dock inte Psoriasisföreningens mottagningar.

Från årsskiftet inför landstinget i Stockholm remisskrav för nybesök till hudläkare. Det betyder att patienter ska gå till sin husläkare för en första medicinsk bedömning och eventuell behandling. Syftet är att göra det enklare för dem med störst behov att snabbt få träffa en hudläkare. Patienter med kroniska sjukdomar och patienter med behov av kontinuerlig vård av en specialist behöver dock ingen remiss för sina fortsatta besök.

Psoriasisföreningens patienter berörs dock inte av detta beslut. Första besöket på våra mottagningar sker inte till en hudläkare utan till en sköterska, som efter bedömning bokar ett läkarbesök till patienten. Det besöket omfattas då inte av remisstvånget.