”SLL – ge oss förutsättningar att hjälpa våra patienter”

"Det börjar bli ganska fullt på våra mottagningar", skriver Lars Ettarp, styrelseordförande Psoriasisföreningen i Stockholms län i en debattartikel i Dagens Medicin.

Stockholms läns landstings officiella policy är att kroniskt sjuka patienter som står på stabil medicinsk behandling ska skötas i öppenvård utanför de stora sjukhusens hudkliniker. Psoriasisföreningen stödjer denna syn. Det var därför vi som patientföreträdare, redan 1973, startade den första öppenvårdsmottagningen för psoriasissjuka, i Enskede.

I dagsläget är Psoriasisföreningen störst i landet på öppen specialiserad hudsjukvård och på våra sex mottagningar kan våra patienter få den bästa vård som i dag finns tillgänglig för psoriasis. Som vårdgivare med landstingsavtal måste Psoriasisföreningens mottagningar vara öppna för alla som behöver den vård vi kan erbjuda. Vi tar således emot patienter med atopiska eksem och ett 40-tal andra olika diagnoser. Antalet sådana patienter har ökat rejält under senare år.

Detta tillsammans med den utslussning av psoriasispatienter från sjukhusens hudkliniker som pågått en tid har gjort att det börjar bli ganska fullt på våra mottagningar. Vissa dagar har våra mottagningar i Enskede, på Kungsholmen och i Sundbyberg, som alla är öppna 61 timmar per vecka, tagit emot över 200 patienter per mottagning. Totalt hade våra mottagningar över 102 000 ersatta vårdkontakter under 2016.

Om landstinget avser att driva utlokalisering av patienter från de stora sjukhusen vidare måste man ställa sig frågan: Vart ska de ta vägen? Vilken vårdgivare är beredd att investera ett betydande antal miljoner i en ytterligare kapitalintensiv vårdenhet, med de vårdvalsersättningar som landstinget erbjuder? Som man dessutom - utan nämnvärd förvarning - visat sig kunna godtyckligt ändra såväl ekonomiskt som innehållsmässigt?

Den ökande skara av patienter som står på behandling med systemläkemedel behöver färre vårdtillfällen, men kräver mer medicinsk uppföljning. Psoriasisföreningen har en begränsning i sitt vårdavtal som innebär att antalet läkarbesök högst får uppgå till 4 procent av antalet patientbesök. Om denna obegripliga begränsning behålls måste vi snart sätta stopp för fler systembehandlade patienter och remittera dem tillbaka till sjukhusens hudkliniker.

Vi har vid ett flertal tillfällen påpekat detta och i samråd med våra läkare lagt ett förslag till landstinget, där vissa läkarkontroller av stabila patienter skulle tas över av våra sjuksköterskor, vilket – åtminstone tillfälligt – skulle lösa situationen.

Psoriasisföreningen är som patientägd, idéburen vårdgivare, beredd att medverka till att fortsatt utveckla öppenvården för psoriasispatienter och ett antal andra kroniska sjukdomar inom hudområdet. Detta förutsätter dock att vi får de förutsättningar vi behöver från landstinget.

Lars Ettarp

Styrelseordförande
Psoriasisföreningen i Stockholms län