Sommarstängt på mottagningarna!

Mottagningarna håller sommarstängt från och med 23 juni till och med 24 augusti 2022.

Kansliet har stängt v. 27-31 och bemannas sporadiskt under dessa veckor (pga personalbrist).

Vid akuta ärenden, vänd dig till din vårdcentral.

Är du en patient som får systembehandling?
– alltså tar du medicin i form av injektioner eller tabletter?

Försäkra dig om att dina recept räcker över vår sommarstängning, 23 juni-24 au gusti.

Ring vår sjukskötersketelefon om du är en systembehandlad patient och har frågor under sommaren, 079-065 13 66, onsdagar kl. 10.00-12.00

Trevlig sommar!