Stockholm inför Journal via nätet

Stockholms läns landsting inför Journal via nätet i länet med start hösten 2016. Patienter i Stockholms län kommer att få tillgång till delar ur sin egen journal via nätet genom en säker inloggning på 1177 Vårdguiden.

Beslut har fattats om att journalinformation från och med 1 januari 2016 kommer att visas i e-tjänsten. Det innebär att oavsett när respektive vårdgivare inför Journal via nätet kommer den äldsta journalinformationen vara från 1 januari 2016. Patienter/invånare kommer stegvis att kunna ta del av journalinformation allt eftersom vårdgivarna inför e-tjänsten.

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, labanalyser klin/kemlab, remisstatus och diagnoser samt få en överblick av tidigare och planerade vårdkontakter. Under kommande år utvidgas och utvecklas tjänsten.

Införandet startar på ett antal vårdcentraler i oktober, följt av ett stegvis införande som startar i december. I slutet av 2017 ska tjänsten vara införd i hela Stockholms läns landsting, med vissa undantag.