Svår psoriasis drabbar främst män

Kvinnor har en statistiskt säkerställd lägre andel svår psoriasis jämfört med män. Det visar en ny unik studie från Umeå universitet som gjorts på 5 438 svenska psoriasispatienter.

– Den tydliga könsskillnaden som vi vet finns när det gäller användning av psoriasisvård kan delvis förklaras med att män oftare lider av svår psoriasis, säger Marcus Schmitt-Egenolf, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och sisteförfattare av artikeln. - I över 70 år har psoriasisforskare spekulerat att kvinnor mer sällan drabbas av svår psoriasis i jämförelse med män. Vår studie är den första som undersökt könsskillnader i psoriasis med hjälp av PASI värden, vilket är det etablerade måttet för sjukdomens svårighetsgrad.

Studien av könsskillnader för svår psoriasis är baserad på det svenska kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg.

Länk till artikeln i American Journal of Clinical Dermatology