Temporär övergång till 90 dagars vårdgaranti för förstabesök