Nytt vårdavtal fr.o.m 3 mars 2023

Vårt särskilda uppdrag inom specialiserad hudsjukvård upphörde 2 mars 2023.

Vi hade tidigare beslutat att vi inte skulle ansöka till reviderat vårdval hud, detta då vår kompetens och specialisering är behandling av psoriasis och inte de övriga 3000 olika diagnoser som ingår i vårdvalet.

Lyckligtvis gjordes en lagförändring i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), och i Lagen om Valfrihet (LOV) fr.o.m. 2023, som möjliggör för Kommuner och regioner att göra reserverade upphandlingar med idéburna organisationer som ett led i att öka deras andel av den totala välfärdsproduktionen i Sverige.

Efter vårt möte med regionråd Talla Alkurdi i mitten av januari i år fick Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Stockholm i uppdrag att direktupphandla vård av oss.

Vi ingick i ett nytt avtal specialiserad hudsjukvård fr.o.m. 2 mars. Detta avtal är monetärt- och tidsbegränsat. Avtalet innebär även att vissa behandlingar har tagits bort, inte bara i vårt avtal, utan även inom vårdval hud. Dessa behandlingar är Bucky och medicinsk fotvård. Avtalet innebär att du som medlem och patient behöver remiss till våra mottagningar, om du inte varit hos oss inom ett år. Remisser kan skrivas av läkare eller sjuksköterska inom primärvården.

Vi har som ett led i att få till fler ersättningar även skrivit avtal med ett antal privata vårdgivare inom vårdvalet hud, som underleverantör av medicinska ljusbehandling. Dessa vårdgivare kan remittera till oss för medicinsk ljusbehandling för helkropp UVB eller UVA, och hand och fot.

Vi har gjort en del förändringar på kansliet som innebär ekonomiska besparingar. Vi har anlitat ett företag som automatiserar all ekonomi- och lönehantering. Vi har även bytt telefoni- och IT-leverantör. Det innebär att vi numera har halverat antalet anställda på kansliet.

Annelie Edrén
Verksamhetschef
Psoriasisföreningen i Stockholms län
Stockholm 2023-06-12