Psoriasisföreningen i Stockholms Län går i konkurs och vårdverksamheten avvecklas

Obs! För dig som är patient hos oss:
Patienter med pågående systemläkemedelsbehandling är överförda
för fortsatt behandling till Diagnostiskt Centrum Hud AB, 08-515 11 500
(som patient har du möjlighet att vända dig till den vårdgivare som du önskar givetvis)

Patienter som har en pågående medicinsk ljusbehandling
ombedes ta kontakt med aktuell remittent.

Är du privat vårdgivare?
Alla våra mottagningar är stängda på grund av konkursen men all utrustning och huvuddelen av personalen finns kvar. Det är därför möjligt för en eller flera aktörer att ta över en eller flera mottagningar och erbjuda befintlig personal anställning. Om det finns ett intresse måste en överlåtelse komma på plats inom kort då konkursförvaltare måste lämna lokalerna under februari om inte någon tar över dessa. Om du/ni är intresserade att ta över en eller flera mottagningar kontakta konkursförvaltaren Ulf Norin per e-post ulf.norin@heilborns.se och telefon 0155-45 56 17. Den som tar över en mottagning köper inventarier och lager samt hyresavtal med de eventuella investeringar som gjorts i lokalerna. Inga skulder följer dock med utan alla dessa stannar i konkursen.
/Ulf Norin, Heilborns Advokatbyrå

Psoriasisföreningen i Stockholms Län går i konkurs och vårdverksamheten avvecklas
Styrelsen i Psoriasisföreningen i Stockholms län har beslutat att försätta föreningen med vårdverksamhet i konkurs. Anledningen är att föreningen inte längre kan betala sina skulder samt löner till anställda. Det är inte en tillfällig likviditetsbrist utan vi ser detta som ett problem över lång tid framåt. Därmed är vi på obestånd och har den 10 januari 2024 ansökt om konkurs.

50 års psoriasisvård går i graven
Som vi informerat om tidigare avslutades vårt särskilda uppdrag inom Vårdval Hud (LOV) under våren 2023. Vårdvalet ersätts nu av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Vi fick ett direktupphandlat avtal med Region Stockholm som var begränsat ekonomiskt och i tid fram till 31 december 2023. Vi hade redan tidigare av Regionen fått ett muntligt löfte, att efter det direktupphandlade avtalet, skulle vi få en mer långsiktig avtalslösning. Vid upprepade tillfällen har vi försökt boka möten med Regionens företrädare för att hitta denna lösning i form av en reserverad upphandling enligt LOU och som skulle träda i kraft den 1 januari 2024. I dag säger Regionen att de inte kan hjälpa oss på grund av juridiska orsaker. För att öka intäkterna har vi under det senaste halvåret varit underleverantör till flera större hudmottagningar i Stockholm, men tyvärr ger inte detta tillräckliga intäkter för att driva verksamheten vidare.

Vår vårdverksamhet har i 50 år arbetat för att ge den specialiserade vård och behandling som våra patienter och medlemmar så väl behöver och har rätt till. Patienter med psoriasis, som av WHO är klassad som en kronisk, inflammatorisk folksjukdom, som är i stort behov av vård över tid står nu utan möjlighet till sammanhållen vård. Sjukvårdskunniga medarbetare med lång erfarenhet och stor kompetens inom psoriasis och atopiskt eksem blir av med sina jobb. Det är en stor förlust för både psoriasisvård och forskning som nu tvingas att gå i graven.

Det är med sorg i hjärtat som Psoriasisföreningen i Stockholm idag måste skicka ut denna information och vi beklagar djupt att våra ca 5 000 patienter (med ca 70 000 vårdtillfällen per år) förlorar en mycket viktig del för att behålla sin livskvalitet och den lättillgängliga vård som vi försett dem med under 50 år.

Styrelsen
Psoriasisföreningen i Stockholms Län