Nytt vårdavtal fr.o.m 3 mars 2023

Psoriasisföreningen i Stockholms län (PSO) har sedan 3:e mars 2023 erhållit ett nytt vårdavtal med Region Stockholm. Detta innebär vissa förändringar för dig som vill bli, är eller har varit patient hos oss.

I Sverige gäller ett fritt vårdval, och det betyder att du som patient har mycket att säga till om och vart du vill bli remitterad om du har psoriasis.

Numera krävs alltid remiss till PSO för medicinsk ljusbehandling eller medicinsk vård för psoriasis, och remissen räcker under ett år. Remiss till oss kan fås via vårdcentral (utskriven av sjuksköterska eller läkare) eller av annan legitimerad sjukvårdspersonal från annan vårdinrättning.

Remissen bör innehålla förslag på tänkt medicinsk åtgärd som t.ex: medicinsk ljusbehandling, medicinska bad, ocklusionsbehandling eller ställningstagande till insättning av systembehandling. Kravet är att du ska ha diagnosen psoriasis.

Har du annan diagnos än psoriasis och du vill ha hjälp eller vård via oss, behöver du i så fall ha en remiss från hudläkare / dermatolog. Remiss till hudspecialist erhåller du av din primärvård / vårdcentral.

Du som redan har en pågående medicinsk ljusbehandling med start innan den 3:e mars 2023, kan boka tider via ”1177.se”, oavsett diagnos.

Medicinsk fotvård upphör på PSO, men kan fås via vårdcentral.

Buckybehandling upphör också på PSO, och ges enbart vid hudkliniker på Stockholms sjukhus och nu endast för diagnosen Lichen.


Annelie Edrén

Verksamhetschef
Psoriasisföreningen i Stockholms län
Stockholm 2023-03-07