Vad händer?

Information om vad som händer i vår verksamhet just nu

Psoriasisföreningen i Stockholms län (Pso Stockholm) arbetar inom Region Stockholms vårdval Hud på särskilt uppdrag. Det innebär att vi behandlar patienter med diagnosen psoriasis utan remisskrav samt patienter med diagnoser som svarar på samma typ av behandling, då med krav på remiss.

I februari 2020 kom ett förslag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kopplat till effektivare vårdstruktur och hållbar utveckling. I november 2021 kom ett tjänsteutlåtande gällande revidering av vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård.

Det innebär:

  • Att samtliga vårdgivare inom vårdval Hud ska ingå i basuppdraget
  • Pso Stockholms särskilda uppdrag tas bort
  • Remisskrav innebärande att varje patient ska bedömas av specialistläkare inom dermatologi och venereologi.
  • Samtliga vårdgivare inom vårdvalet ska uppfylla miniminivå för ljusbehandling och därmed krav på UVB/UVA och annan relevant utrustning
  • Samtliga vårdgivare ska acceptera remiss för excision (borttagande) av hudförändring efter bedömning med dermatoskop, och uppföljning av malignt melanom inom resurskrävande besök
  • Lägsta nivå av antalet anställda specialistläkare per vårdmottagning är – 200% tjänstgöring som kan fördelas på max 3 läkare


Hur påverkar detta dig som patient?

Pso Stockholm har beslutat att inte acceptera det reviderade vårdvalet. Vi kommer att fortsätta vår verksamhet inom det särskilda uppdraget till maj 2023, fram till dess kommer det inte att påverka dig som är patient hos oss.

Vi behöver ta ställning till hur och på vilket sätt verksamheten kan fortsätta att bedrivas, i och med de nya kraven som nu ställs inom vårdvalet. Olika alternativ har diskuterats som exempel:

  • Egen regi som del av ett sjukhus
  • Egen regi med användande av underleverantörer
  • Egen regi där Pso Stockholm både använder underleverantörer samt blir en underleverantör åt andra

I dagsläget är detta diskussionsunderlag och vid en förändring återkommer vi givetvis med mer information. Vår önskan och ambition är fortfarande att ge dig som patient en högkvalitativ och kunskapsstyrd vård. Vi vill fortsätta att arbeta för att underlätta för personer med psoriasis och andra huddiagnoser att leva ett fungerande vardagsliv, med så god livskvalitet som möjligt.

Psoriasisföreningen i Stockholms län